space Tiếng Nhật |Tiếng Anh |Tiếng Trung Quốc |Tiếng Hàn Quốc |Tiếng Việt

NHẬT BẢN – CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Đầu trang > Thủ tục theo luật pháp

Thủ tục theo luật pháp

在留資格・入国管理局

Cục quản lý nhập cảnh là cơ quan được thiết lập nhằm tiến hành quản lý hành chính việc xuất nhập cảnh, trực thuộc Bộ tư pháp.
Người nước ngoài có dự định lưu trú tại Nhật chưa làm thủ tục quy định theo Luật nhập cảnh, người bỏ quốc tịch Nhật Bản hay quá 60 ngày kể từ khi sinh cần xin tư cách lưu trú. Tư cách lưu trú được phát hành dựa vào các thủ tục được quy định trong pháp lệnh của Bộ tư pháp và tùy theo việc tiến hành đăng ký lên Bộ trưởng Bộ tư pháp.

Đường link tới trang web của Cục quản lý nhập cảnh
iconhttp://www.immi-moj.go.jp/
Đường link tới trang thông tin chi tiết về việc nhận tư cách lưu trú
iconhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

pagetop

Đăng ký người nước ngoài - Nghĩa vụ liên quan

Người nước ngoài lưu trú tại Nhật từ 90 ngày trở lên (người trên 16 tuổi phải tự đi đăng ký) có nghĩa vụ tiến hành đăng ký người nước ngoài trong thời gian quy định kể từ khi vào Nhật Bản. Tùy theo hoàn cảnh của từng cá nhân mà thời gian quy định khác nhau, do đó cần phải xác nhận trước thông tin này.

"Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (thẻ đăng ký người nước ngoài)" sẽ được phát hành sau khi tiến hành đăng ký người nước ngoài, vì vậy phải thường xuyên đem theo "thẻ đăng ký người nước ngoài" thay cho Hộ chiếu (passport) khi đi ra ngoài. Hãy nhanh chóng đáp ứng khi có yêu cầu của cảnh sát. Có trường hợp bị bắt giữ do không đem theo thẻ đăng ký người nước ngoài nên cần cẩn trọng chú ý.

imgHãy liên lạc đến văn phòng cùa chính quyền sở tại khi cần thông tin chi tiết về việc đăng ký này.

Về Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài
iconhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

pagetop

Xin phép tái nhập cảnh

Trường hợp người nước ngoài đang lưu trú tại Nhật Bản xuất cảnh ra nước ngoài thì thời gian lưu trú hoặc tư cách lưu trú đã có cho đến thời điểm đó sẽ không được tính. Trường hợp có kế hoạch/dự định quay lại Nhật Bản trong thời hạn lưu trú sau khi xuất cảnh ra nước ngoài trong thời gian ngắn, có thể xin giấy phép tái nhập cảnh để tiết kiệm thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Khi nhận được giấy phép này, thời gian lưu trú và tư cách lưu trú đã có cho đến thời điểm đó sẽ không bị hủy.

Đường link tới trang thông tin chi tiết của việc xin phép tái nhập cảnh
iconhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

pagetop

Xin phép tư cách làm việc ngoài giờ (việc làm thêm)

Trường hợp người nước ngoài đang lưu trú tại Nhật muốn làm việc ngoài mục đích lưu trú, cần xin phép thay đổi tư cách lưu trú.

imgNgoài ra, khi thực hiện những hoạt động kinh doanh tạo thu nhập khác hay những hoạt động có thù lao (ví dụ, lưu học sinh người nước ngoài đi làm thêm) trong khi vẫn tiếp tục những hoạt động trong mục đích lưu trú đã đăng ký trước đó và không làm ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động đó thì phải xin phép tư cách làm việc ngoài giờ.

Đường link tới trang thông tin chi tiết của việc xin phép làm việc ngoài giờ
iconhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

pagetop

Con dấu

Nhật Bản có văn hóa dùng con dấu. Sử dụng con dấu, không dùng chữ ký (chữ ký riêng), để chứng tỏ sự xác nhận có ý thức đối với những hồ sơ quan trọng. Đặc biệt, cần đăng ký làm con dấu khi sử dụng cho những văn bản quan trọng, như đối với hợp đồng thuê mướn nhà ở, v.v... Có thể đăng ký tại địa phương nơi lưu trú.

imgĐiểm lưu ý đối với con dấu

  • Tên khắc lên con dấu là tên khi đăng ký người nước ngoài.
  • Một người chỉ được đăng ký một con dấu.
  • Cần có giấy chứng minh nhân dân để chứng minh nhân thân khi đi đăng ký.
  • Có thu phí khi làm thủ tục đăng ký. Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ đến chính quyền sở tại.
  • Khi đăng ký con dấu sẽ được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký con dấu”. Xin đừng làm mất giấy này.
  • Có trường hợp chấp nhận chữ ký (chữ ký riêng) thay cho con dấu, vì vậy hãy xác nhận trước thông tin này.

pagetop

nasicNASIC GROUP | Khái quát về công ty | Phương châm bảo mật thông tin cá nhân | Liên hệ
Copyright (C) Nasic. All Rights Reserved.